Chứng Nhận Cộng Đồng: Sự Cam Kết Trách Nhiệm Xã Hội Của Thiên Sứ Toàn Cầu

Chứng Nhận Cộng Đồng: Sự Cam Kết Trách Nhiệm Xã Hội Của Thiên Sứ Toàn Cầu

23/05/2024

Trong buổi Angel Camp ngày 18/05, Thiên Sứ Toàn Cầu đã được trao tặng chứng nhận cộng đồng, ghi nhận những đóng góp tích cực và bền vững của họ đối với xã hội.

Chứng nhận cộng đồng là sự công nhận những nỗ lực trong việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng, thúc đẩy phát triển bền vững và góp phần vào sự phát triển chung của xã hội. Trước khi nhận chứng nhận, Thiên Sứ đã thực hiện nhiều dự án ý nghĩa như hỗ trợ giáo dục, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đây là một điều tuyệt vời, cho thấy giá trị của Thiên Sứ khi trao đi đã được đón nhận.

Vậy đã đủ tin tưởng cho các nhà đầu tư chưa nào ?

Người viết bài : Phùng Thành Nam