Chính sách giao hàng

I. Quy định về phạm vi giao hàng

Chúng tôi phục vụ giao hàng cho Khách hàng tại các khu vực trên toàn quốc:

II. Quy định về phí giao hàng

Giá trị đơn hàngPhí Giao hàng
Dưới 300.000 (*)25.000VNĐ/1 đơn hàng
Trên 300.000 VNĐMiễn phí

(*) Miễn phí đối với các đơn hàng voucher/giấy chứng nhận dịch vụ.

III. Quy định về thời gian giao hàng

  • 1. Thời gian hoạt động giao hàng

    • - Đối với hàng thông thường: phục vụ giao hàng tất cả các ngày trong tuần
  • 2. Quy định khung giờ giao hàng

  • - Giao hàng từ 8h00 sáng đến 21h00 tối.