Bổ Nhiệm Giám Đốc Tỉnh Mới: Đón Nhận Thử Thách

Bổ Nhiệm Giám Đốc Tỉnh Mới: Đón Nhận Thử Thách

23/05/2024

Ngày 18/05, buổi lễ bổ nhiệm giám đốc tỉnh mới đã diễn ra với nhiều kỳ vọng và thách thức. Những giám đốc mới được bổ nhiệm sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Với tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, các giám đốc tỉnh mới đã cam kết sẽ mang đến những thay đổi tích cực, thúc đẩy sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng công việc. Mong rằng, thông qua các giám đốc Tỉnh  

Chúc mừng các giám đốc tỉnh mới và chúc các bạn thành công trên con đường mới.